***Kongre Fotoğraflarına Erişmek için Tıklayınız***

DAVET

Sayın Meslektaşlarımız ve Değerli Üyelerimiz, 

Lenfödem hastalığı son yıllarda hem farkındalığın artması hem de tanı ve tedavi yöntemlerindeki bilimsel ve teknolojik ilerlemelere bağlı olarak primer ve sekonder (kanser tedavileri, venöz yetmezlik, lipödem vb) olarak gelişen formlarında, oldukça sık rastlanan bir hastalık durumuna gelmiştir.

Lenfatik sistemde primer olarak doğuştan, veya sonradan edinilmiş bir hasar veya fonksiyon bozukluğuna sekonder gelişen lenfödem; oluşturduğu fiziksel, fonksiyonel, psikososyal olumsuzluklar nedeni ile kişinin günlük yaşam aktivitelerini zorlaştırmakta ve yaşam kalitesinin bozulmasına yol açabilmektedir.

Lenfödemli erken tanısı, önlenmesi ve tedavisi çok önemlidir ve bu konuda hem doktorlar (fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanları, kardiyovasküler cerrahlar, plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahlar, genel cerrahlar, cerrahi onkologlar, medikal onkologlar, radyasyon onkologları, aile hekimleri), hem diğer sağlık profesyonelleri (fizyoterapistler, iş-uğraşı terapistleri, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, hemşireler) ile ilaç endüstrisi ve medikal firmalar olarak hepimize çok önemli görevler düşmektedir.

Lenfödem konusunda sağlık profesyonellerinin, hasta ve hasta yakınlarının farkındalığının artırılması, eğitimi ve hastaların en erken dönemde etkili tedavilere ulaşmasının sağlanması gerekmektedir. Bu amaç doğrultusunda 2014 yılında kurduğumuz Anadolu Lenfödem Derneği daha önce ulusal ve uluslararası katılımlı pek çok sempozyum, workshop, kurs ve hasta toplantıları düzenlemiştir. Derneğimiz; ulusal ve uluslararası pek çok kongre, sempozyum ve panelde yaptığı bilimsel sunumlarla, hasta eğitim toplantıları ve medya programları ile lenfödem hastalarına yönelik gerçekleştirdiği sosyal projeler kapsamında aktif bir şekilde çalışmaktadır.     

Bu yıl ilk kongremizi uluslararası ve multidisipliner olarak düzenlemenin heyecanını yaşıyoruz. Kongremize katılımınız ve destekleriniz bizleri onurlandıracaktır.

11-13 Ekim 2019 tarihinde Haliç Üniversitesi Konferans Salonu’nda  düzenlenecek olan I. Uluslararası Katılımlı Lenfödem Kongresi’nin ilk iki gününde ulusal ve uluslararası lenfödem otoritelerinin katılacağı paneller yer alacak, temel ve ileri lenfödem konularıyla ilgili tecrübeli hocalarımız, güncel bilgi ve deneyimlerini bizlerle paylaşacaktır.

Üçüncü gün, gelenekselleşen üst ve alt ekstremite lenfödem rehabilitasyonu, lenfödemde kinezyobantlama ve lenfödemde tanısal ultrason workshoplarımız gerçekleştirilecektir. Lenfödem konusuyla ilgilenen ve lenfödem tedavi ekibinin en önemli elemanlarından olan, başta fiziyatristler olmak üzere tüm meslektaşlarımızı ve lenfödemle ilgilenen tüm sağlık profesyonellerini kongremize bekliyoruz. Bu ilk kongremizin sizlerin destek ve katkılarınızla gelişip güçleneceğine inanıyoruz.

Lenfödemle ilgili bilgilerimizi paylaşmak, bilmediklerimizi öğrenmek, workshoplarda bilgi ve becerilerimizi pekiştirmek ve kanıta dayalı güncel tanı ve tedavi yaklaşımlarına ulaşmayı hedeflediğimiz bu kongre için şimdiden ajandalarınızda yer ayırmanızı ve hep beraber olmayı diliyoruz.

11-13 Ekim 2019 tarihlerinde İstanbul’da buluşmak dileği ile sevgi ve saygılarımızı sunarız. 
Prof. Dr. Pınar Borman
Kongre Eş Başkanı
Prof. Dr. F. Figen Ayhan
Kongre Eş Başkanı