***Kongre Fotoğraflarına Erişmek için Tıklayınız***

Ana Konular

 • Lenfatik Anatomi
 • Lenfatik Fizyopatoloji
 • Lenfödem ve Genetik
 • Lenfödemde Klinik
 • Lenfödemde Prevantif Yaklaşımlar
 • Lenfödem Tanı ve Ayırıcı Tanısı
 • Meme Kanseri ile İlişkili Lenfödem
 • Pelvik Bölge Kanserleri ile İlişkili Lenfödem
 • Pediatrik Lenfödem
 • Lipödem
 • Flebolenfödem
 • Kompleks Dekonjestif Terapi
 • Lenfödemde Medikal Tedaviler
 • Lenfödemde Cerrahi Tedaviler
 • Lenfödemde Tamamlayıcı ve Alternatif Metodlar
 • Lenfödemde Psikolojik Yaklaşımlar
 • Lenfödem ve Ağrı
 • Ağrı Tipleri ve Ağrı Tedavisi
 • Kanser Tedavisi Sonrasında Osteoporoz
 • Postmenopozal Osteoporoz
 • Lenfödemle İlişkili Yara Bakımı
 • Lenfödemde Hemşirelik Hizmetleri
 • Lenfödemde Pnömatik Kompresyon Pompaları

YUVARLAK MASA TOPLANTILARI (Vaka Sunumu veya Hasta Eşliğinde)

 • Meme Kanseri ile İlişkili Lenfödemde Multidisipliner Yaklaşım
 • Lipödemde Multidisipliner Yaklaşım