***Kongre Fotoğraflarına Erişmek için Tıklayınız***

BİLDİRİ ÖDÜLLERİ

Sözlü Bildiri Birincilik Ödülü

Jinekolojik Onkolojik Cerrahi Sonrası Alt Ekstremite Lenfödem Gelişen Hastalarda Düşük Eğitim ve Farkındalık Düzeyi: Kesitsel Çalışma

Seçil Vural, Figen Ayhan

 

Sözlü Bildiri İkincilik Ödülü

Meme Ca- Sekonder Üst Ekstremite Lenfödemi Olan Hastalarda Volumetrik Ölçüm

Yöntemi ve Ultrason ile Ölçülen Cilt Kalınlığı, Ciltaltı Doku Kalınlığı, Total Kalınlık Değerleri Arasındaki İlişki

Feyza Akan Begoğlu

 

Sözlü Bildiri Üçüncülük Ödülü

Üst veya Alt Ekstremite Lenfödem Hastalarında Kompleks Dekonjestif Tedavi ve

Pnömatik Kompresyon Tedavisinin İşlevsellik, Özürlülük ve Yaşam Kalitesine Etkilerinin Karşılaştırılması

Lale Cerrahoğlu, Şerife Yaldır, Mustafa Cerrahoğlu

 

Poster Bildiri Ödülü

Meme Ca ile İlişkili Lenfödemde Ultrasonografinin Tanısal Katkısı

Nihan Erdinç Gündüz, Banu Dilek, Ebru Şahin, Hülya Ellidokuz, Elif Akalın