BİLİMSEL PROGRAM

08.45 - 09.00
Açılış
09.00 - 10.30
Lenfödem Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar
09.00 - 09.20 Kardiak Sorunu Olan Lenfödemli Hastalarda Kompresif Tedaviler
09.20 - 09.40 Lenfödem Tedavisi: Güncel Yaklaşımlar
09.40 - 10.00 Lenfödemli Çocuklarda Uluslararası Lenfödem Birliği (ILF) Projesi ve Sonuçları
10.00 - 10.20 Lenfödemin Erken Tanısı
10.20 - 10.30 Tartışma
10.30 - 11.00
Kahve Arası
11.00 - 12.30
Lenfolojiye Giriş, Tanı ve Tedavide Güncel Yaklaşımlar
11.00 - 11.20 Lenfatik Anatomi ve Fizyoloji
11.20 - 11.40 Lenfödeme Yol Açan Durumlar: Primer ve Sekonder Lenfödem
11.40 - 12.00 Lenfödemde Değerlendirme
12.00 - 12.30 Lenfödemde Zorlu Olgularda Yaklaşım
12.30 - 13.30
Öğle Yemeği
13.30 - 15.00
Kanıtlar Eşliğinde Kompleks Dekonjestif Terapi Genel Prensipleri ve Lenfödem Cerrahisi
13.30 - 13.50 Cilt Bakımı ve Egzersiz
13.50 - 14.10 Lenfödemde Manuel Lenfatik Drenaj
14.10 - 14.30 Lenfödemde Kompresif Tedaviler
14.30 - 14.50 Lenfödemde Cerrahi Yaklaşımlara Genel Bakış
14.50 - 15.00 Tartışma
15.00 - 15.30
Kahve Arası
15.30 - 16.00
Uydu Sempozyumu
Lenfödemde Konservatif ve Cerrahi Tedaviler: Temel Prensipler
16.00 - 17.30
Meme Kanseriyle İlişkili Lenfödem Rehabilitasyonunda Multidisipliner Yaklaşım / Yuvarlak Masa Toplantısı
17.30 - 18.30
Lenfödemde Tanı ve Tedavide Zor Vakalar
09.00 - 10.20
Lenfödemde Yenilikler Oturumu
09.00 - 09.20 Lenfödem Etyopatogenezde Yenilikler ve Genetik Sendromlar
09.20 - 09.40 Lenfödem Tanısında Güncel Rehberler
09.40 - 10.00 Lenfödem Tedavisinde Güncel Rehberler
10.00 - 10.20 Pediatrik Lenfödem Tanı ve Tedavi Yaklaşımları
10.30 - 11.00
Kahve Arası
11.00 - 12.30
Lenfödemde Özel Alanlar: Tanı ve Tedavilere Genel Bakış
11.00 - 11.20 Baş-Boyun Lenfödemleri
11.20 - 11.40 Genital Lenfödem
11.40 - 12.00 Flebolenfödem
12.00 - 12.20 Lenfödemde Yara Tedavisi
12.20 - 12.30 Tartışma
12.30 - 13.30
Öğle Yemeği
13.30 - 14.30
Lipödem Oturumu
13.30 - 13.50 Lipödem Tanısında Güncel Yaklaşımlar
13.50 - 14.10 Lipödem Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar
14.10 - 14.30 Lipödemde Cerrahi Tedaviler
14.30 - 15.00
Uydu Sempozyumu
15.00 - 15.30
Kahve Arası
15.30 - 16.00
Uydu Sempozyumu
16.00 - 17.30
Onkolojik Hasta Sorunlarına Bakış
16.00 - 16.20 Kanser Rehabilitasyonu Genel Prensipler
16.20 - 16.40 Onkolojik Hastada Ağrı Yönetimi
16.40- 17.00 Kanserli Hastada Osteoporoz Yönetimi
17.00 - 17.20 Lenfödemde Akılcı İlaç Kullanımı
13.30 -17.30
Sözel Sunumlar
13.30 - 16.00
Lenfödemde Hasta Eğitimi
13.30 - 13.50 Lenfödem Nedir? Nasıl Tanı Koyulur? 
13.50 - 14.10 Lenfödemde Cilt Bakımı
14.10 - 14.30 Üst Ekstremite Lenfödeminde Kendi Kendine Masaj
14.30 - 14.50 Alt Ekstremite Lenfödeminde Kendi Kendine Masaj
14.50 - 15.10 Lenfödem ve Egzersiz
15.10 - 15.30 Lenfödem ve Bası Giysileri
15.30 - 16.00 Lipödemde Öz Yönetim: Dikkat Edilecekler
09.00 - 12.30
WORKSHOP 1 - Üst Ekstremite Lenfödeminde Kompleks Dekonjestif Terapi
09.00 - 09.20 Üst Ekstremite Lenfödemde Tanı, Değerlendirme ve Takip
09.20 - 09.40 Lenfödemde Cilt Bakımı ve Eğitim
09.40 - 10.20 Manuel Lenfatik Drenaj
10.20 - 10.40
Kahve Arası
 
10.40 - 11.20 Çok Tabakalı Bandajlama
11.20 - 11.50 Üst Ekstremite Bası Giysileri
11.50 - 12.15 Üst Ekstremitede Lenfödemde Egzersiz Reçetesi
12.15 - 12.30 Üst Ekstremite Lenfödemde Self Masaj
13.30 - 17.15
WORKSHOP 2 - Alt Ekstremitede Kompleks Dekonjestif Terapi
13.30 - 13.50 Lenfödemde Tanı, Değerlendirme, Takip
13.50 - 14.10 Lenfödemde Cilt Bakımı ve Eğitim
14.10 - 14.50 Manuel Lenfatik Drenaj
14.50 - 15.10
Kahve Arası
 
15.10 - 15.50 Lenfödemde Çok Tabakalı Bandajlama
15.50 - 16.15 Alt Ekstremite Bası Giysileri
16.15 - 16.35 Alt Ekstremite Lenfödem ve Egzersiz
16.35 - 17.00 Lenfödemde Uzun Süreli Öz Bakımda Hasta Motivasyonu
17.00 - 17.15 Sorular ve Tartışma
09.00 - 12.15
WORKSHOP 3 - Lenfödemde Kinezyolojik Bantlama
09.00 - 09.15 Kinezyolojik Bantlama Genel Prensipler
09.15 - 10.00 Üst Ekstremite Lenfödem Kinezyolojik Bantlama
10.00 - 10.15
Kahve Arası
 
10.15 - 11.15 Alt Ekstremite Kinezyolojik Bantlama
11.15- 12.00 Üst ve Alt Ekstremite Lenfödeme Eşlik Eden Durumlarda Kinezyolojik Bantlama
13.30 - 17.00
WORKSHOP 4 - Lenfödem ve Flebolenfödemde Yara Bakımı: Hangi Tür Yarada Hangi Örtücülerle Nasıl Tedavi Yapılmalı?
13.30 - 14.00 Yaranın Bütün Unsurları ile Değerlendirilmesi
14.00 - 14.30 Yara Bakım Ürünleri
14.30 - 15.00
Kahve Arası
 
15.00 - 15.30 Hangi Yaraya Hangi Ürün Kullanılmalı?
15.30 - 16.00 Tedavide Biz Hangi Uygulamaları Tercih Ettik? Olgu Sunumları
16.00 - 17.00 Hasta Üzerinde Uygulamalar
13.30 - 17.00
WORKSHOP 5 - Lenfödemde Tanısal US
13.30 - 14.00 Ultrason Fiziği, Ultrason Cihazı Teknik ve Temel Özellikler
14.00 - 14.30 Lenfödemde Ultrasonografik İncelemenin Tanısal Değeri
14.30 - 14.45 Ultrasonografide Yeni Değerlendirme Teknikleri- Elastografi
14.45 - 15.00 Cilt ve Cilt Altı Dokunun Normal Sono - Anatomik Görünümü
15.00 - 15.15 Lenfödemde Cilt - Cilt Altı Dokuların Ultrasonografik Görünümleri
15.15 - 15.30 Lenfödem Ayırıcı Tanısında Cilt - Cilt Altı Patolojilerinin Ultrasonografik Görünümleri
15.30 - 15.45
Kahve Arası
 
15.45 - 17.00 Pratik Uygulama