***Kongre Fotoğraflarına Erişmek için Tıklayınız***

BİLİMSEL PROGRAM

08.45 - 09.00
Açılış
09.00 - 10.30
Lenfödem Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar
09.00 - 09.20 Lenfödemin Erken Tanısı Prof. Dr. Jean Paul Belgrado
09.20 - 09.40 Lenfödem Tedavisi: Güncel Yaklaşımlar Prof. Dr. Andrzej Szuba
09.40 - 10.00 Kardiak Sorunu Olan Lenfödemli Hastalarda Kompresif Tedaviler Prof. Dr. Vaughan Keeley
10.00 - 10.20 Lenfödemde Konservatif ve Cerrahi Tedaviler: Temel Prensipler Dr. Med. Franz - Josef Schingale
10.20 - 10.30 Tartışma
10.30 - 11.00
Kahve Arası
11.00 - 12.30
Lenfolojiye Giriş, Tanı ve Tedavide Güncel Yaklaşımlar
11.00 - 11.20 Lenfödem Anatomi ve Fizyolojisi Doç. Dr. Burcu Duyur Çakıt
11.20 - 11.40 Lenfödeme Yol Açan Durumlar: Primer ve Sekonder Lenfödem Prof. Dr. Aydan Oral
11.40 - 12.00 Lenfödemde Değerlendirme Prof. Dr. Oya Özdemir
12.00 - 12.30 Lenfödemde Zorlu Olgularda Yaklaşım Prof. Dr. Sandro Michelini
12.30 - 13.30
Öğle Yemeği
13.30 - 15.00
Kanıtlar Eşliğinde Kompleks Dekonjestif Terapi Genel Prensipleri ve Lenfödem Cerrahisi
13.30 - 13.50 Cilt Bakımı ve Egzersiz Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer Kablan
13.50 - 14.10 Lenfödemde Manuel Lenfatik Drenaj Dr. Evangelos Dimakakos
14.10 - 14.30 Lenfödemde Kompresif Tedaviler PT. Giovanni Moneta
14.30 - 14.50 Lenfödemde Cerrahi Yaklaşımlara Genel Bakış Yener Demirtaş
14.50 - 15.00 Tartışma
15.00 - 15.30
Kahve Arası
15.30 - 16.00
Uydu Sempozyumu
Lenfödem Tedavisinde Gece Bası Giysisi Klinik Uygulamaları Jane Wigg
16.00 - 17.30
Meme Kanseriyle İlişkili Lenfödem Rehabilitasyonunda Multidisipliner Yaklaşım / Yuvarlak Masa Toplantısı
Prof. Dr. Atilla Soran, Prof. Dr. Banu Atalar, Prof. Dr. Füsun Terzioğlu, Uzm. Dr. Eda Tanrıkulu Şimşek, Klinik Psikolog Feride Güneri,
Fzt. Esra Türkmen
09.00 - 10.20
Lenfödemde Yenilikler Oturumu
09.00 - 09.20 Lenfödem Etyopatogenezde Yenilikler ve Genetik Sendromlar Doç. Dr. Sibel Ünsal Delialioğlu
09.20 - 09.40 Lenfödem Tanısında Güncel Rehberler Prof. Dr. Öznur Öken
09.40 - 10.00 Lenfödem Tedavisinde Güncel Rehberler Prof. Dr. Figen Ayhan
10.00 - 10.20 Pediatrik Lenfödem Tanı ve Tedavi Yaklaşımları Prof. Dr. Sibel Eyigör
10.30 - 11.00
Kahve Arası
11.00 - 12.30
Lenfödemde Özel Alanlar: Tanı ve Tedavilere Genel Bakış
11.00 - 11.20 Baş-Boyun Lenfödemleri Prof. Dr. Pınar Borman
11.20 - 11.40 Genital Lenfödem Doç. Dr. Meltem Vural
11.40 - 12.00 Flebolenfödem Prof. Dr. Lale Cerrahoğlu
12.00 - 12.20 Lenfödemde Yara Tedavisi Prof. Dr. Hakan Uncu
12.20 - 12.30 Tartışma
12.30 - 13.30
Öğle Yemeği
13.30 - 14.30
Lipödem Oturumu
13.30 - 13.50 Lipödem Tanısında Güncel Yaklaşımlar Doç. Dr. Evrim Coşkun Çelik
13.50 - 14.10 Lipödem Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Prof. Dr. Elif Akalın
14.10 - 14.30 Lipödemde Cerrahi Tedaviler Doç. Dr. Mehmet Veli Karaaltın
14.30 - 15.00
Uydu Sempozyumu
Lenfödemde Pnömatik Kompresyon Kullanımı: Önyargılar ve Endişeler Dr. Alexsandra Rovnaya
15.00 - 15.30
Kahve Arası
15.30 - 16.50
Onkolojik Hasta Sorunlarına Bakış
15.30 - 15.50 Kanser Rehabilitasyonu Genel Prensipler Prof. Dr. Meltem Dalyan
15.50 - 16.10 Onkolojik Hastada Ağrı Yönetimi Prof. Dr. Şansın Tüzün
16.10 - 16.30 Kanserli Hastada Osteoporoz Yönetimi Prof. Dr. Dilşad Sindel
16.30 - 16.50 Lenfödemde Akılcı İlaç Kullanımı Doç. Dr. Zeynep Erdoğan İyigün
16.50 - 17.40
Lenfödemde Tanı ve Tedavide Zor Vakalar
16.50 - 17.05 Lenfödem Tedavisinde Zorluklar Dr. Franz-Josef Schingale
17.05 - 17.20 Tanı ve Tedavide Zorluklar Prof. Dr. Şehim Kutlay
17.20 - 17.35 Lenfödem Tanısında Zor Vakalar Dr. Öğr. Üyesi Didem Sezgin Özcan
13:30 - 15:00
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 1 / S01-S19
S-001 Aksiller Disseksiyonun Zamanlaması Lenfödem Riskini Arttırır mı? Neoadjuvan Kemoterapi ve Adjuvan Kemoterapi Karşılaştırması Pelin Basım
S-002 Meme Ca İlişkili Unilateral Lenfödemi Olan Hastalarda Postural Stabilitenin Değerlendirilmesi Hatice Betigül Meral
S-003 Meme Ca- Sekonder Üst Ekstremite Lenfödemi Olan Hastalarda Volumetrik Ölçüm Yöntemi ve Ultrason ile Ölçülen Cilt Kalınlığı, Ciltaltı Doku Kalınlığı, Total Kalınlık Değerleri Arasındaki İlişki Feyza Akan Begoğlu
S-004 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği Onkoloji ve Lenfödem Rehabilitasyonu Ünitesi’nde Takip Edilen Hastaların Demografik ve Klinik Özellikleri Sevil Ceyhan Doğan
S-005 Jinekolojik Onkolojik Cerrahi Sonrası Alt Ekstremite Lenfödem Gelişen Hastalarda Düşük Eğitim ve Farkındalık Düzeyi: Kesitsel Çalışma Seçil Vural
S-007 Malign Melanom Nedeniyle Aksiller Örnekleme ve Disseksiyon Yapılan Hastalarda Lenfödem Riskini Artıran Cerrahi Faktörler Pelin Basım
S-008 Lenfödem Ayırıcı Tanısında; İliak Ven Kompresyon Sendromları İsmail Oral Hastaoğlu
S-009 Modifiye Radikal Mastektomi Geçirmiş Meme Ca Hastalarında Lenfödemin Seksüel Fonksiyonlar ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi: Ön Çalışma Sonuçları Cevriye Mülkoğlu
S-010 Mastektomi Sonrası Unilateral Lenfödemi Olan Kadınlarda Ağrı, Ağırlık, Paraestezi ile Üst Ekstremite Fonksiyonu ve Kinezyofobisi Arasındaki İlişkilerinin İncelenmesi: Ön Çalışma Cansu Şahbaz Pirinççi
S-011 Lenfödem Olgularında Üst Ekstremite Fonksiyonunun Değerlendirilmesi Seda Saka
S-012 Bir Üniversite Hastanesinde Lenfödem Ünitesine Başvuran Lipödem Hastalarının Klinik, Demografik Özelliklerinin ve Lipödem ile İlgili Farkındalıklarının İncelenmesi Esra Koyuncu
S-013 Sistemik İnflamasyon Göstergesi Kabul Edilen Periferal Kanda Nötrofil/Lenfosit ve Platelet/Lenfosit Oranlarının Meme Ca İlişkili Lenfödem ile İlişkisinin Değerlendirilmesi Pınar Doruk Analan
S-014 Farklı Merkezlerdeki Lenfödem Ünitelerine Başvuran Pediatrik Hastaların Klinik ve Demografik Özellikleri - Çok Merkezli Çalışma Ön Raporu Ayşegül Balcan
S-015 Konjenital Lenfödemli Bir Olgu (Klippel Trenaunay Sendromu?) Lale Cerrahoğlu
S-016 Lipödemli Hastaların; Ağrı, Özürlülük ve Fiziksel Aktivite Düzeyleri ile Farkındalığının Değerlendirilmesi Elif Çetin
S-017 Lipödemli Hastalarda Demografik ve Klinik Özellikler ile Komorbid Faktörlerin İncelenmesi Elif Çetin
S-018 Lipödem Tanılı Hastaların Lipödem Hakkındaki Bilgi Düzeyleri Mücahit Atasoy
S-019 İdiyopatik Bacak Ödemi Olan Hastalar ile Sağlıklı Kontrollerin Fonksiyonel Egzersiz Kapasitesi ve Yaşam Kalitesi Özelliklerinin Karşılaştırılması: Pilot Çalışma Tuğba Atan
15:00 – 15:30
Kahve Arası
15:30 - 17:00
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 2 / S20 – S38
S-020 Meme Ca İlişkili Lenfödemde Akupunkturun Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi Sibel Mandıroğlu
S-021 Flebo-Lenfödemde Kompleks Dekonjestif Tedavi Lenfödemdeki Kadar Etkili Mi? Başak Mansız Kaplan
S-022 Lenfödem Hastalarında Stigma ve İlişkili Faktörler Gül Tuğba Bulut
S-023 Youtube Üst Ekstremite Lenfödem Self Masaj Videolarının Güvenilirlik, Kapsam ve Kalite Açısından Değerlendirilmesi Nurbanu Hindioğlu
S-024 Lenfödemi Olan Meme Ca Hastalarında Kompleks Dekonjestif Terapinin Etkinliği: Ön Çalışma Sonuçları Arzu Dinç Yavaş
S-025 Lenfödem Ünitesi’nde Tedavi Edilen Hastaların Demografik / Klinik Özellikleri ve Rehabilitasyon Sonrası Sonuçları Aysun Genç
S-026 Üst veya Alt Ekstremite Lenfödem Hastalarında Kompleks Dekonjestif Tedavi ve Pnömatik Kompresyon Tedavisinin İşlevsellik, Özürlülük ve Yaşam Kalitesine Etkilerinin Karşılaştırılması Lale Cerrahoğlu
S-027 Meme Cane Bağlı Evre 2 Lenfödemde Düşük Düzey Lazer Tedavisi, Kinezyolojik Bantlama ve Manuel Lenfatik Drenajın Etkinlik ve Güvenlik Verilerinin Karşılaştırılması Figen Ayhan
S-028 Lenfödem Hastalarında Kompleks Boşaltıcı Fizyoterapinin Vücuttan Sıvı Atımı Üzerine Etkisi Cemile Uydur
S-029 Jinekolojik Ca İlişkili Lenfödemin Önlenmesinde Egzersiz ve Basit Lenfatik Drenaj Uygulamalarının Lenfödem Gelişimi, Alt Ekstremite Fonksiyonel Durum, Yaşam Kalitesi ve Sosyal Görünüş Kaygısına Etkisinin Değerlendirilmesi: Randomize Kontrollü Çalışma Rabiye Akın Işık
S-030 Nekrotizan Fassiite Sekonder Gelişen Lenfödemde Çok Katlı Bandajlamanın Etkinliği: Olgu Sunumu Engin Taştaban
S-031 Alt Ekstremite Lenfödemli Hastaların Aktif Tedavi Aşamasında Konvansiyonel Kısa Gerim-Çok Tabakalı Bandajlama ve Velcro Ayarlanabilir Kompresyon Sargılarının Karşılaştırmalı Etkinliğinin Değerlendirilmesi Esra Koyuncu
S-032 Kronik Venöz Yetmezlik Sonucu Derin Ven Trombozu ve Venöz Ülseri ile Beraber Lenfödem Tanılı Olguda Kombine Tedavi İrem Çaylak
S-033 Alt Ekstremite Lenfödem Hastalarında Kompleks Dekonjestif Tedavi ve Pnömatik Kompresyon Tedavisinin Ekstremite Kullanılabilirlik, Özürlülük ve Günlük Yaşam Aktivitelerine Etkilerinin LYMQOL-Bacak, SF-36 İle Karşılaştırılması Lale Cerrahoğlu
S-034 EW-7197, a Transforming Growth Factor-Beta Type I Receptor Kinase Inhibitor, Ameliorates Acquired Lymphedema in a Mouse Tail Model S.H. Yoon
S-035 Management of the Postsurgical Lower Extremity Secondary Lymphedema Dilşad Amanvermez Şenarslan
S-036 Milroy’s Hastalığında Tekrarlı Yapılan Kompleks Boşaltıcı Fizyoterapinin Etkinliği - Olgu Sunumu Nilüfer Kablan
S-037 Meme Ca Cerrahisi Sonrası Erken Dönemde Rehabilitasyon Alan Hastaların Retrospektif Analizi Seçil Vural
S-038 Lenfödem Tedavisinde Fluidoterapinin Etkinliği: Pilot Çalışma Seçil Vural
13.30 - 16.00
LENFÖDEMDE HASTA EĞİTİM
13.30 - 13.45 Lenfödem Nedir Nasıl Tanı Koyulur?  Uzm. Dr. Seçil Vural
13.45 - 14.00 Lenfödemde Cilt Bakımı Doç. Dr. Sevil Ceyhan Doğan
14.00 - 14.15 Meme Kanser Cerrahisi Sonrası Hemşirelik Bakış Açısıyla Lenfödem Önleyici Yaklaşımlar Hemşire İlknur Göksu
14.15 - 14.30 Alt Ekstremite Lenfödeminde Kendi Kendine Masaj Uzm. Fzt. Zahide Pala
14.30 - 14.45 Ara
14.45 - 15.00 Lenfödem ve Egzersiz Doç. Dr. Hülya Uzkeser
15.00 - 15.15 Lenfödem ve Bası Giysileri Uzm. Dr. Işıl Karataş Berkit
15.15 - 15.30 Lipödemde Öz Yönetim: Dikkat Edilecekler Doç. Dr. Hilal Yeşil
15.30 - 15.45 Üst Ekstremitede Self-Bandajlama Uzm. Dr. Başak Mansız Kaplan
15.45 - 16.00 Alt Ekstremitede Self-Bandajlama Uzm. Dr. Ayşegül Yaman
09.00 - 12.30
WORKSHOP 1 - Üst Ekstremite Lenfödeminde Kompleks Dekonjestif Terapi
09.00 - 09.20 Üst Ekstremite Lenfödemde Tanı, Değerlendirme ve Takip Prof. Dr. Yasemin Turan
09.20 - 09.40 Lenfödemde Cilt Bakımı ve Eğitim Uzm. Fzt. Cemile Uydur
09.40 - 10.20 Manuel Lenfatik Drenaj Prof. Dr. Sibel Eyigör
10.20 - 10.40
Kahve Arası
 
10.40 - 11.20 Çok Tabakalı Bandajlama Prof. Dr. Figen Ayhan
11.20 - 11.50 Üst Ekstremite Bası Giysileri Prof. Dr. Meltem Dalyan
11.50 - 12.15 Üst Ekstremitede Lenfödemde Egzersiz Reçetesi Uzm. Dr. Seçil Vural
12.15 - 12.30 Üst Ekstremite Lenfödemde Self Masaj Prof. Dr. Öznur Öken
12.45 - 13.30
UYDU SEMPOZYUMU
Lenfödemde Bandajlamanın Önemi ve Mobiderm Bandajların Etkinliği Prof. Dr. Pınar Borman
13.30 - 17.15
WORKSHOP 2 - Alt Ekstremitede Kompleks Dekonjestif Terapi
13.30 - 13.50 Lenfödemde Tanı, Değerlendirme, Takip Doç. Dr. Burcu Duyur Çakıt
13.50 - 14.10 Lenfödemde Cilt Bakımı ve Eğitim Prof. Dr. Derya Demirbağ Kabayel
14.10 - 14.50 Manuel Lenfatik Drenaj Prof. Dr. Pınar Borman
14.50 - 15.10
Kahve Arası
 
15.10 - 15.50 Lenfödemde Çok Tabakalı Bandajlama Prof. Dr. Mohamed Shafi
15.50 - 16.15 Alt Ekstremite Bası Giysileri Doç. Dr. Sibel Ünsal Delialioğlu
16.15 - 16.35 Alt Ekstremite Lenfödem ve Egzersiz Doç. Dr. Ebru Şahin
16.35 - 17.00 Lenfödemde Uzun Süreli Öz Bakımda Hasta Motivasyonu EL. RN. Arun Rekha Gogia
17.00 - 17.15 Sorular ve Tartışma
09.00 - 12.15
WORKSHOP 3 - Lenfödemde Kinezyolojik Bantlama
09.00 - 09.15 Kinezyolojik Bantlama Genel Prensipler Prof. Dr. Reyhan Çeliker
09.15 - 10.00 Üst Ekstremite Lenfödem Kinezyolojik Bantlama Prof. Dr. Figen Ayhan
10.00 - 10.15
Kahve Arası
 
10.15 - 11.15 Alt Ekstremite Kinezyolojik Bantlama Prof. Dr. Pınar Borman
11.15- 12.00 Üst ve Alt Ekstremite Lenfödeme Eşlik Eden Durumlarda Kinezyolojik Bantlama Prof. Dr. Lale Cerrahoğlu
13.30 - 17.00
WORKSHOP 4 - Lenfödem ve Flebolenfödemde Yara Bakımı: Hangi Tür Yarada Hangi Örtücülerle Nasıl Tedavi Yapılmalı?
13.30 - 14.00 Yaranın Bütün Unsurları ile Değerlendirilmesi Prof. Dr. Hakan Uncu
14.00 - 14.30 Yara Bakım Ürünleri Prof. Dr. Tuğbay Tuğ
14.30 - 15.00
Kahve Arası
 
15.00 - 15.30 Hangi Yaraya Hangi Ürün Kullanılmalı? Prof. Dr. Tuğbay Tuğ
15.30 - 16.00 Tedavide Biz Hangi Uygulamaları Tercih Ettik? Olgu Sunumları Prof. Dr. Hakan Uncu
16.00 - 17.00 Hasta Üzerinde Uygulamalar
13.30 - 17.00
WORKSHOP 5 - Lenfödemde Tanısal US
13.30 - 14.00 Ultrason Fiziği, Ultrason Cihazı Teknik ve Temel Özellikler Prof. Dr. İlker Yağcı
14.00 - 14.30 Lenfödemde Ultrasonografik İncelemenin Tanısal Değeri Prof. Dr. Zeliha Ünlü
14.30 - 14.45 Ultrasonografide Yeni Değerlendirme Teknikleri- Elastografi Prof. Dr. Zeliha Ünlü
14.45 - 15.00 Cilt ve Cilt Altı Dokunun Normal Sono - Anatomik Görünümü Doç. Dr. Canan Tıkız
15.00 - 15.15 Lenfödemde Cilt - Cilt Altı Dokuların Ultrasonografik Görünümleri Doç. Dr. Canan Tıkız
15.15 - 15.30 Lenfödem Ayırıcı Tanısında Cilt - Cilt Altı Patolojilerinin Ultrasonografik Görünümleri Prof. Dr. İlker Yağcı
15.30 - 15.45
Kahve Arası
 
15.45 - 17.00 Pratik Uygulama