Workshoplar

  • Workshop 1  /  Üst Ekstremite Lenfödeminde Kompleks Dekonjestif Terapi
  • Workshop 2  /  Alt Ekstremite Lenfödeminde Kompleks Dekonjestif Terapi
  • Workshop 3  /  Lenfödemde Kinezyolojik Bantlama
  • Workshop 4  /  Lenfödem ve Fleboödemde Yara Bakımı
  • Workshop 5  /  Lenfödemde Tanısal US
  • Workshop 1 ve 3 eş zamanlı gerçekleştirilmektedir.
  • Workshop 2, 4 ve 5 eş zamanlı gerçekleştirilmektedir.